Ängskommitténs försommarvandring – söndag 18 juni

Ängskommitténs försommarvandring – söndag 18 juni

Välkommen till Ängskommitténs sommarvandring – i år i Väte. Vi samlas vid Väte kyrka söndag 18 juni kl. 10. Vi kommer att besöka Idrottsänget och titta på den restaurering som gjorts i vintras. Vi kommer också att vara i det närliggande Fonnsänget och fundera över hur man kan arbeta med utglesning och röjning där. Tag med lunchkorg! Välkommen! Har du frågor kan du kontakta Ängskommittén via e-post info@gotlandsangar.se, eller Ängskommitténs ordförande Hjalmar Croneborg via telefon 0706 15 05...
Lieslåtter-träff 27 juli

Lieslåtter-träff 27 juli

Onsdag 27 juli kl. 17 blir det en träff om lieslåtter, i kulturreservatet Norrbys i Väte. Vi träffas och vässar och slår tillsammans och pratar om redskap, metoder med mera. Erik Larsson, Domerarve i Öja och Hjalmar Croneborg i Gammelgarn medverkar. Ingen föranmälan, bara att ta med lie och dyka upp. Har du gamla sigdar (lieblad) eller smide till orvkrokar eller annat så ta gärna med. Välkommen att vara med och hålla kunnandet om hur man slår med lie vid...
Ängskommitténs sommarvandring 18 juni 2016

Ängskommitténs sommarvandring 18 juni 2016

Välkommen till Ängskommitténs sommarvandring – i år i Liste strandängar i Norrlanda. Information om mellersta delen hittar du här. På kartan på den sidan kan du se Hammars fiskeläge vid sjön, straxt norr om ängsmarkerna. Vi samlas där i Hammars fiskeläge lördag 18 juni kl. 10. Vi kommer att vandra söderut genom betade marker, genom sedan länge slagna marker, och genom nyligen restaurerade marker. Tag med lunchkorg! Efter lunch blir det en sväng norr om fiskeläget. Varmt välkommen! Har du frågor kan du kontakta Ängskommittén via e-post info@gotlandsangar.se, eller Ängskommitténs ordförande Hjalmar Croneborg via telefon 0706 15 05...