Gotlands ängar

Ajmunde hemänge i Gerum Ajmunde lillänge i Gerum Ajmunde lillänge i Gerum (södra delen) Ajvide hemänge i Eksta Ajvide strandänge (Käldstu hoigard) i Eksta Allekvia löväng i Endre Alskute änge i Levide Alvare änge i När Alvena lindaräng i Vallstena Alvne änge i Vallstena Anga prästänge Anglarve änge i Träkumla Ardre prästänge (Mullvalds) Augustas änge (Friggårds) i Atlingbo Autsarve änge i Garda A-änget i Garda Backen i Öja Barkarve änge i Öja Bendes strandänge i Anga Bendes strandänge i Anga (norra delen) Binge änge i Alva Biskops änge i Bunge Bjärges änge i Eksta Bjärs änge i Vallstena Björke änge i Norrlanda Björnungs änge i Lokrume Bols änge i Havdhem Bopparveänget i Eksta Bopparveänget i Eksta (norra delen) Botels änge i Lau Bredkvie änge i Fide Bro prästänge Broe änge i Norrlanda Bunge sudertäppu och torränge Bungemuseets änge Bunkänge i Bunge Bunn änge i Bunge Burgänget i Eksta By änge i Eke Byssegårda änge i Hogrän Byänget i Hablingbo Bäntebingels änge i Gothem Bölske änge i Grötlingbo Dalhem kyrkänge Domerarve sandänge i Öja Domerarve storänge i Öja Drakarve änge i Näs Drakarve änge i Näs (västra delen) Ekebysänget (prästänget) i Stenkyrka Ekhagen i Hablingbo Elinghem Kyrkänge i Hangvar Elinghem Kyrkänge (ruinen) Eskelhem prästänge Etelhem kyrkänge Fardhem prästänge Fide prästänge File änge i Othem Fjärdinge änge i Gothem Fonnsänget i Väte Frixarve änge i Stånga Gerum prästänge Gervide änge i Sjonhem Glästäde torpänge i Lärbro Grausne änge (Boänget) i Lokrume Grötlingbo prästänge Gullarve änge i Väte Gute änge i Bäl Haga änge i Visby Hall kyrkänge Halla klosteränge Hammarsänget i Lärbro Haugstajns strandänge (Delias) i Gammelgarn Hejnum högård (prästänget) Hembygdsänget...

Gotlands ängar

Ajmunde hemänge i Gerum Ajmunde lillänge i Gerum Ajmunde lillänge i Gerum (södra delen) Ajvide hemänge i Eksta Ajvide strandänge (Käldstu hoigard) i Eksta Allekvia löväng i Endre Alskute änge i Levide Alvare änge i När Alvena lindaräng i Vallstena Alvne änge i Vallstena Anga prästänge Anglarve änge i Träkumla Ardre prästänge (Mullvalds) Augustas änge (Friggårds) i Atlingbo Autsarve änge i Garda A-änget i Garda Backen i Öja Barkarve änge i Öja Bendes strandänge i Anga Bendes strandänge i Anga (norra delen) Binge änge i Alva Biskops änge i Bunge Bjärges änge i Eksta Bjärs änge i Vallstena Björke änge i Norrlanda Björnungs änge i Lokrume Bols änge i Havdhem Bopparveänget i Eksta Bopparveänget i Eksta (norra delen) Botels änge i Lau Bredkvie änge i Fide Bro prästänge Broe änge i Norrlanda Bunge sudertäppu och torränge Bungemuseets änge Bunkänge i Bunge Bunn änge i Bunge Burgänget i Eksta By änge i Eke Byssegårda änge i Hogrän Byänget i Hablingbo Bäntebingels änge i Gothem Bölske änge i Grötlingbo Dalhem kyrkänge Domerarve sandänge i Öja Domerarve storänge i Öja Drakarve änge i Näs Drakarve änge i Näs (västra delen) Ekebysänget (prästänget) i Stenkyrka Ekhagen i Hablingbo Elinghem Kyrkänge i Hangvar Elinghem Kyrkänge (ruinen) Eskelhem prästänge Etelhem kyrkänge Fardhem prästänge Fide prästänge File änge i Othem Fjärdinge änge i Gothem Fonnsänget i Väte Frixarve änge i Stånga Gerum prästänge Gervide änge i Sjonhem Glästäde torpänge i Lärbro Grausne änge (Boänget) i Lokrume Grötlingbo prästänge Gullarve änge i Väte Gute änge i Bäl Haga änge i Visby Hall kyrkänge Halla klosteränge Hammarsänget i Lärbro Haugstajns strandänge (Delias) i Gammelgarn Hejnum högård (prästänget) Hembygdsänget...