Lieslåtter-träff 27 juli

Lieslåtter-träff 27 juli

Onsdag 27 juli kl. 17 blir det en träff om lieslåtter, i kulturreservatet Norrbys i Väte. Vi träffas och vässar och slår tillsammans och pratar om redskap, metoder med mera. Erik Larsson, Domerarve i Öja och Hjalmar Croneborg i Gammelgarn medverkar. Ingen föranmälan, bara att ta med lie och dyka upp. Har du gamla sigdar (lieblad) eller smide till orvkrokar eller annat så ta gärna med. Välkommen att vara med och hålla kunnandet om hur man slår med lie vid...
Ängskommitténs sommarvandring 18 juni 2016

Ängskommitténs sommarvandring 18 juni 2016

Välkommen till Ängskommitténs sommarvandring – i år i Liste strandängar i Norrlanda. Information om mellersta delen hittar du här. På kartan på den sidan kan du se Hammars fiskeläge vid sjön, straxt norr om ängsmarkerna. Vi samlas där i Hammars fiskeläge lördag 18 juni kl. 10. Vi kommer att vandra söderut genom betade marker, genom sedan länge slagna marker, och genom nyligen restaurerade marker. Tag med lunchkorg! Efter lunch blir det en sväng norr om fiskeläget. Varmt välkommen! Har du frågor kan du kontakta Ängskommittén via e-post info@gotlandsangar.se, eller Ängskommitténs ordförande Hjalmar Croneborg via telefon 0706 15 05...
nytt från Jordbruksverket om miljöersättningarna – 15 dec.

nytt från Jordbruksverket om miljöersättningarna – 15 dec.

Nya miljöersättningar för vallodling och för betesmarker och slåtterängar När det gäller nya åtaganden för miljöersättningar för vallodling och för betesmarker och slåtterängar planerar vi att i slutet av december göra en delutbetalning på cirka 85 procent av det belopp som lantbrukaren har sökt ersättning för. Utbetalningen är planerad till två tillfällen, den 17 och 29 december och är beräknad till totalt nästan 0,6 miljarder kronor. De allra flesta lantbrukare får en delutbetalning, men de lantbrukare som har ansökningar med större avvikelser kommer inte att kunna få en delutbetalning vid det tillfället. Inte heller de som har ansökningar som inte är färdigutredda. Lantbrukare som är uttagna för fältkontroll kommer att kunna få pengar vid delutbetalningen. Slututbetalningen planerar vi att göra under sommaren 2016. De som inte får delutbetalning i december kommer att kunna få sina pengar från och med januari 2016 och under våren. Vi planerar att göra utbetalningar i slutet av varje månad under januari, februari och mars. Från och med april planerar vi veckovisa utbetalningar av miljöersättningar. Att delutbetalningen för de nya miljöersättningarna ligger i december beror på att det svenska landsbygdsprogrammet godkändes sent och att myndigheterna efter godkännandet ska hinna bygga nytt IT-system för att hantera ansökningar och...
Ängskommitténs höstmöte – lördag 7 nov.

Ängskommitténs höstmöte – lördag 7 nov.

Ängskommitténs årliga höstmöte hölls i år lördag 7 november, i Väskinde bygdegård. Som vanligt arrangerade vi denna träff tillsammans med Gustaf Larsson-sällskapet. Nytt för i år var att Anna Kajsa Hallgard-sällskapet fick tillfälle att presentera sig. Sedvanlig utdelning av Ängskommitténs belöningar. Även det gotländska projektet för bekämpning av almsjukan delade ut belöning för goda insatser. Länsstyrelsen informerade om läget när det gäller miljöersättningen för ängshävd. Vi tog även upp frågan om lämpliga maskiner för att underlätta hävden. Med ett varmt tack till alla som idogt fortsatt hävda sitt änge på Gotland! En lista över alla som fick ängskommitténs belöning, tillsammans med ett referat av ängesdagen, finner du...