Liehandboken

Liehandboken

Nu har Liehandboken av Rune Stenholm Jakobsen kommit i bokform. Information om hur man kan beställa den finns här. Du kan hämta den digitala versionen här. En fördel med det digitala formatet är att du kan titta på några korta videofilmer i den...
Ängskommitténs ängesvandring

Ängskommitténs ängesvandring

Lördag 30 maj ordnades Ängskommitténs årliga försommarvandring. Ett speciellt tillfälle att få träffa andra ängshävdare, titta på ängarna i blomningstiden och diskutera olika frågor. I år besökte vi ett par ängar i Levide, och avslutade sedan med ett besök i Värsändegården i...
Lieslåtterdagar på fastlandet

Lieslåtterdagar på fastlandet

10-11 juni ordnade nätverket Svenska kulturlandskap en workshop om lieslåtter, vid Hornborgasjön i Västergötland. Det blev en intressant och rolig träff där även Gotland var representerat. Det handlade bland annat om vilka sigdar (lieblad) som man vässar med slipsten och vilka som man knackar, eller hamrar ut eggen på. Förhoppningsvis blir det fler träffar kommande år, på olika platser i...
Jordbruksverkets miljöersättningar för slåtterängar

Jordbruksverkets miljöersättningar för slåtterängar

I år 2015 inleds en ny femårsperiod för Jordbruksverkets miljöersättningar, där slåtterängar ingår. Sista ansökningsdagen 12 maj är nu framflyttad till 21 maj. En kort sammanfattning från Ängskommittén finner du här. Mer info finns på Jordbruksverkets webbplats. 27 april sändes ett inslag om det här i radio Gotland, klicka här – och hoppa fram ca 2 timmar i...