Alskog – Rommunds änge

 

Rommunds änge i Alskog 2014
5

Fastighet

Alskog Rommunds 1:3

5

Areal

2,2 hektar

5

Markägare

Joakim Stöfling, Rommunds, Alskog

5

Brukare

Anna Törnfelt och Jörgen Olsson, Ollajvs, Alskog

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

I norra änden av Alskog ligger gårdarna på rad längs vägen. Söder om dem breder gårdarnas gamla ängsmarker ut sig. Änget är i huvudsak öppet, med ett par hasseldungar längre in. Marken avgränsas åt nordost av en liten bäckfåra, som skurit sig ned i de lätta jordarna. Efterbete med lamm. Anna och Jörgen har hävdat änget sedan 2003.