Anga – Asveiar

 

Asveiar i Anga 2015
5

Fastighet

Anga annex 1:2

5

Areal

1,6 hektar

5

Markägare

Johannes Knutas, Anga Annex

5

Brukare

Johannes Knutas, Anga Annex

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget ligger som ett ganska avlångt skifte söder om Bendes i Anga. Stora öppna slätter och resliga träd ger ett öppet intryck. Längre in i västra delen av änget genomkorsas marken av vatten, som går som ett stråk genom just den här delen av socknen. Det är som en liten damm mitt i ängets inre del. Ängsmarken växlar på så sätt från torrare till fuktigare delar. Det är inte helt klart vad namnet Asveiar betyder, men möjligen är det kopplat till en stenläggning i anslutning till vattnet. En del stenar kan man se än idag. Johannes Knutas har skött änget sedan år 2001.