Anga – Bendes strandänge

Bendes strandänge i Anga 2014
5

Fastighet

Anga Bendes 1:16

5

Areal

8,3 hektar

5

Markägare

Emil Lundgren, Stockholm

5

Brukare

Emil Lundgren, Stockholm

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Bendes strandänge hör till de största hävdade ängarna på Gotland. Änget ligger flackt vid havet, den sista resten av en milslång rad av ängar som i början av 1900-talet hölls i hävd längs denna del av kusten. Ungefär halva änget är helt öppet strandänge, medan den inre delen är bevuxen med träd och buskar. Huvudsakligen finns här ek, men även ask, björk och tall.

Markväxtligheten är fantastiskt rik, med mängder av gräs, halvgräs, orkidéer och andra örter. Även riktigt känsliga växter som korskovall och tidigblommande ögontröst trivs här.

Änget är beskrivet av Johan Arvidsson (1998) och även av Magnus Martinsson (1999).

Tidigare hävdades marken av Allans far Ernst Bendelin, men sedan 1960 har det varit Allan som ansvarat för hävden. Det gjorde han ända fram till år 2012. Sedan år 2013 är det hans dotterson Emil Lundgren som sköter marken.