Ardre – Hemängen

Hemängen i Ardre 2014
5

Fastighet

Ardre Nygårds 1:36, 1:56, 1:58

5

Areal

0,8 hektar

5

Markägare

Region Gotland

5

Brukare

Föreningen Ljugarn, Ardre

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Hemängen i Ljugarn ligger mitt inne i samhället, vilket gör att det är mycket välbesökt. Här växer mycket björk, men också ek, lönn och asp, tillsammans med hassel, lönn och nypon. Vissa hasselbuketter har mycket grova stammar. I änget växer bland annat brudbröd, vårbrodd, darrgräs, gullviva och svinrot. Änget är inte inhägnat, utan gränsar till tomtmark på tre sidor, och till landsvägen på den fjärde sidan. Marken sköts på traditionellt vis, men utan efterbete.

Tack vare David Ahlqvists engagemang för änget såldes marken inte ut till tomter under 1950-talet. Istället sköttes änget under åren 1958 till 1990 av Gerd Gottberg i Ljugarn. Det har varit slåttergillen med mat, dryck, spelmän och gutniska lekar, då och då även med föreläsningar av David Ahlqvist eller Kurt Ullberger. Sedan år 1981 ansvarar bygdegårdsföreningen Sjöviksgården, senare föreningen Ljugarn, för hävden.