Ardre – Vatvärkar

Kruse änge i Alva 2014
5

Fastighet

Ardre Annex 1:1, Ardre Mullvalds 1:1

5

Areal

0,9 hektar

5

Markägare

Eva och Per Alvinge, Kruse, Alva

5

Brukare

Camilla och Mats Enblom samt Göran Warnholtz

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Detta fina änge är lite speciellt genom sitt läge: hit går ingen körväg, man får gå längs åkerkanterna. Änget ligger i änden av lövskogsområdet söder om kyrkan. Här finns bland annat ek, ask och gott om hassel. Trädkronorna har slutit sig i viss mån, men i öppnare rum där solen når ned trivs ängsväxterna. Hellen och Evald Lindby, Kopungs i Ardre, skötte änget mellan åren 1963 och 2004. Därefter tog Ivan och Karin Pettersson vid. Camilla, Mats och Göran har ansvarat för ängshävden sedan 2012.

År 1998 blev änget del av ett kyrkoreservat.