Atlingbo – Augustas änge

 

Augustas änge i Atlingbo 2014
5

Fastighet

Atlingbo Friggars 1:1

5

Areal

2,3 hektar

5

Markägare

Naturskyddsföreningen på Gotland

5

Brukare

Isaac Atlinger, Isums, Atlingbo

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Marken ägdes och hävdades under många år av Augusta Pettersson, som också testamenterade änget till naturskyddsföreningen på Gotland. På slutet av 1970-talet fick hon hjälp av Stig Larsson, Isums. Han fortsatte sedan hävden fram till sin bortgång 1999, då han brorson Isaac Atlinger övertog ansvaret.

Området, som ursprungligen hörde till gården Friggårds, kallas också ibland Tuar. Änget består av två delar som möter varandra i var sitt hörn, omgivet av åkermark. Den mindre delen är en öppen slätt, med några större ekar och litet hassel och apel. Runtom står vastar av ek, ask och lundalm. I bredsrummen finner man en fin ängsflora, med darrgräs, svinrot och andra örter.

I den andra, större delen av änget finns gott om klappade lundalmar och askar, dock sedan åtminstone 50 år orörda. Här är också lite mer lummigt. I den tätare delen finns två bryor och gamla taggtrådsstängsel. Efterbete sker inte idag, däremot har änget delvis varit hagmark under en period.

Läs mer om änget på naturskyddsföreningens sida.