Atlingbo – Isums änge

 

Kruse änge i Alva 2014
5

Fastighet

5

Areal

2,6 hektar

5

Markägare

Isaac Atlinger, Isums, Atlingbo

5

Brukare

Isaac Atlinger, Isums, Atlingbo

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Ett stort öppet änge, där slätterna omväxlar med enstaka träd och buskar. Änget avgränsas i öster av landsvägen, och alldeles i kanten finns en grind med en träport. I södra delen står två rejäla ängesbodar. Isaac har slagit änget sedan år 2004.