Atlingbo – Nygårds änge

Nygårds änge i Atlingbo 2014
5

Fastighet

Atlingbo Nygårds 1:3

5

Areal

0,5 hektar

5

Markägare

Marianne Hellgren, Nygårds, Atlingbo

5

Brukare

Marianne och Mikael Hellgren, Nygårds, Atlingbo

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Marken har hävdats under mycket lång tid: här finns stensträngar, ett gravklot och en malsten. Bengt Hellgrens farfars far köpte gården 1856 och änget har därefter hävdats kontinuerligt. När Bengts far dog 1958 fick Bengt ta över ansvaret för skötseln av änget. Idag hävdas änget av Bengts hustru Marianne och deras son Mikael. Bengt och Mikael har uppfört en vacker ängsbod i bulhusmodell i kanten av änget.

Nygårds änge är frodigt och har många hasselbuskar. Det finns även stora askar och enstaka ek, björk och tall, samt en del lundalm längs kanter. Här växer också ett lärkträd och en mycket fin hagtorn på en grov stam. I bredsrummen finner man ängsväxter som svinrot och mandelblom.