Bäl – Gute änge

Gute änge i Bäl 2014
5

Fastighet

Bäl Gute 1:66

5

Areal

0,8 hektar

5

Markägare

Anna-Lena och Pär Andersson, Gute, Bäl

5

Brukare

Anna-Lena och Pär Andersson, Gute, Bäl

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Gute änge är en liten rest av de stora ängsmarker som förr bredde ut sig i denna del av socknen. Skattläggningskartan över Bäl från år 1697 visar att det var ängsmark här då. I änget kan man även se små grunda diken som omger platta stenröjda områden. Detta är små åkrar från tiden före skiftet. All mark runtom odlades upp under 1800-talet och början av 1900-talet. Gården Gute i Bäl skiftades år 1885. Då flyttades en av gårdarna ut och uppfördes där den nu ligger, en bit från änget.

Här växer ek, ask, lundalm, björk, rönn och hassel. I ett parti står några raka, vackra tallar. I västra delen ligger en stor vät i en svacka, omgiven av en ring av träd och buskar. I sydöstra hörnet står en gammal och rejält grovstammig ek. Tvärs igenom änget går en gammal väg, med lövvastar på ömse sidor.

Marken har varit i släkten Gutenbergs ägo sedan 1600-talet. Den sköttes tidigare av Ricky Gutenberg, Gute, men såldes 1998 till Pär Andersson, Gute.