Bäl – Ösarve änge

Kruse änge i Alva 2014
5

Fastighet

Bäl Ösarve 1:12

5

Areal

0,6 hektar

5

Markägare

Kristina och Anders Johansson, Visby

5

Brukare

Kristina och Anders Johansson, Visby

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Ett litet änge som ligger fint uppe på åsen intill gården Ösarve, med en öppen slätt och ett tätare parti med ek och ask. Änget slogs tidigare av Matts Johansson, Ösarve, men sedan 1991 av Kristina och Anders.