Bäl – Sudergårda änge

Sudergårda änge i Bäl 2014
5

Fastighet

Bäl Sudergårda 2:1

5

Areal

2,5 hektar

5

Markägare

Olof Nyström

5

Brukare

Bäl hembygdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Stensträngar och en husgrund vittnar om människans närvaro i denna gamla kulturbygd sedan mycket länge. Sudergårda änge, som också kallas heimänget, tillhörde Gute gård fram till skiftet 1885. Då byggdes den väg som leder ned till marken nedanför, ängsmarkerna delades, och delen söder om vägen köptes av J.P. Johansson, för att sedan övertas av hans måg Gunnar Jakobsson. Denne Gunnar Jakobsson omkom vid en olyckshändelse år 1955, och då köpte Helmi och John Nyström änget. De hävdade sedan änget i princip ensamma, och lade ned ett enormt arbete under åren. Sedan 1981 har hembygdsföreningen skött fagning och slåtter. År 1998 avled John Nyström, och det är nu Olof Nyström som äger marken.

Änget ligger på flack mark som sluttar svagt mot sydväst. Här växer tall, ek, björk, unga askar och hassel. I östra delen finns inslag av oxel och unga lundalmar. I sydöstra delen ligger en vät omgiven av ganska tät buskvegetation och några ståtliga tallar. Änget är mycket välhävdat och den slåttergynnade floran är rik. Här lever ännu den känsliga tidigblommande ögontrösten kvar på en mindre fläck.

14 maj 1992 var de svenska och norska kungaparen på besök  här. På den stora slätten längs vägen står en minnessten över kungabesöket. En fin bandtun kringgärdar marken.

Se även Bäl hembygdsförenings sida om änget.