Boge – Lauritse änge

Lauritse änge i Boge 2014
5

Fastighet

Boge Lauritse 1:11

5

Areal

1,4 hektar

5

Markägare

Maria Lyth Dahlström och Joakim Lyth

5

Brukare

Maria Lyth Dahlström och Joakim Lyth

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget kallas också Lavase. Det äldre, sannolikt danska namnet på gården är Lauritse, senare försvenskat till Laverse (på en karta från 1808). I folkmun blev namnet Lavase. Under 1930-talet var här basarplats med dansbana.

I detta välskötta änge växer gott om tämligen grov ek och ask samt hassel. Marken har varit en ganska igenväxt hästhage, men när Kerstin och Hans Dahlström år 198o köpte marken, röjde och tog upp hävden, blommade den örtrika växtligheten åter upp. Här kan man nu hitta ängsväxter som gullviva, svinrot och darrgräs. I de öppnare bredsrummen trivs mer krävande örter som korskovall, krutbrännare och nattviol.

Under 1990-talet sattes en bandfast tun upp längs kanten mot landsvägen. Sedan år 2011 är det Hans och Kerstins dotter Maria med familj som sköter markerna.