Boge – Lauritse hemänge

Lauritse hemänge i Boge
5

Fastighet

Boge Lauritse 1:11

5

Areal

0,4 hektar

5

Markägare

Maria Lyth Dahlström och Joakim Lyth

5

Brukare

Maria Lyth Dahlström och Joakim Lyth

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Denna lilla ängsmark ligger alldeles intill gården, i en slänt nedanför gamla vägen. Kring en järnåldershusgrund står idag några grova äldre träd: ask, lönn, oxel och apel. Ute i slätten nedanför kan man finna ängsväxter som darrgräs, vårbrodd och brudbröd.

Sedan år 2011 är det Hans och Kerstin Dahlströms dotter Maria med familj som sköter markerna.