Bro – prästänget

Prästänget i Bro 2014
5

Fastighet

Bro annex 1:1

5

Areal

1,0 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Bro hembygdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Norr om kyrkan ligger stora prästjordar som har slagits åtminstone sedan 1600-talet. Änget är den del som sköts med fagning och slåtter än idag. Marken brukades som betesmark under förra delen av 1900-talet, men från 1950-talet slogs marken genom Bro rödakors-krets’ försorg. Sedan mitten av 1990-talet är det Bro hembygdsförening som sköter änget. Eftersom det är så många besökare i kyrkan  och i änget om somrarna, har man inte stängslat in marken, så den efterbetas därför inte.

Här växer grova, stamkvistade tallar samt några få ekar och hasselbuskar. I mer solöppna delar finns svinrot, darrgräs, vårbrodd och andra ängsväxter.