Bunge – Biskops änge

Biskops änge i Bunge 2014
5

Fastighet

Bunge Biskops 1:5

5

Areal

1,0 hektar

5

Markägare

Olle Lindqvist, Biskops, Bunge

5

Brukare

Mats Widgren, Mattise, Bunge och Olle Lindqvist, Biskops, Bunge

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Ek, vildapel och klappad ask står spridda i detta änge, glesare i den sydöstra delen, tätare i den inre och fuktigare delen. Många av de gamla askarna har klappats på senare år. Lite ovanligare är klappade lönnar med knotiga stammar, som också finns i änget. Enstaka äldre hagtornsbuskar och någon hassel förekommer. Närmast gården är änget ganska öppet, liksom även i det lite sankare stråket i mitten. Här växer svinrot, ängsvädd med flera ängsväxter. I ett lite torrare parti åt nordost finner man bland annat darrgräs, höskallra och liten blåklocka.

Tidigare slogs änget av Karin och Gustav Kellström, och före dem av Edvard Widgren och Folke Stuxberg. Sedan 1996 är det Mats Widgren och Olle Lindqvist som hävdar änget.