Bunge – Bunkänge

Bunkänge i Bunge 2014
5

Fastighet

Bunge Hägur 1:12

5

Areal

0,4 hektar

5

Markägare

Gerty och Björn Jonsson, Hägur, Bunge

5

Brukare

Gerty och Björn Jonsson, Hägur, Bunge

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Namnet Bunkänge kommer av bunkmark, en sank tuvig mark. Änget kallas ibland även Bassänge.

Bungänge ligger i övre delen av ett stråk av gamla ängsmarker som går från Stenstugu uppe vid vägen ned mot Hultungs vid havet. Vid slutet av 1600-talet slogs det mesta av markerna i detta område. Änget slogs av Björns farmor och farfar Anna och Gustav Jonsson, och före dem av Fredrik och Maria Lundgren 1889. Innan dess var det en Godman som brukade marken.

Fram till 1947 slogs marken årligen. Sedan betades änget i tjugo år, för att därefter stå oskött. År 2000 återupptog Björn och Gerty den gamla slåtterhävden.

I änget finns en gammal tegelbruksruin och grunda lertag till Hultungs lerbruk. Det drevs av bröderna Bolinder, som då även ägde Takstens gård.

Tall och klappad ask ger änget karaktär. Här finns också björk, asp och någon gran. Hassel och en står spridda. Man kan finna ängsväxter som svinrot, brudbröd och gullviva.