Bunge – Hultungs änge

Hultungs änge i Bunge 2014
5

Fastighet

Bunge Hultungs 1:6

5

Areal

1,6 hektar

5

Markägare

Nils Karlström, Hultungs, Bunge

5

Brukare

Nils Karlström, Hultungs, Bunge

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Ett björkdominerat änge med en stor slätt i sydost. Förutom björk finns här också en hel del ask, med inslag av tall, gran och oxel. Här växer också hasselbuskar.

Tidigare slogs marken av bröderna Axel och Ivan Karlström. Sedan 1977 är det Nils som ansvarar för hävden. Under några perioder har området använts som betesmark istället.