Burs – Hummelbosänget

Hummelbosänget i Burs 2014
5

Fastighet

Burs Hummelbos 1:25

5

Areal

1,7 hektar

5

Markägare

Astrid Dale och Henrik Larsson

5

Brukare

Astrid Dale och Henrik Larsson

Info om slåtter och annat

2018

Välkommen till slåtter i Hummelbosänget lördag 25 juli kl. 13. Du som deltar i slåttern bjuds på grillkväll kl. 19!

En sak som gör Hummelbosänget lite annorlunda är att här står gott om klibbal. Även förekomsten av Jungfru Marie nycklar är ovanlig på Gotland. Änget ligger lite fuktigt i slänten nedanför gården Hummelbos, och är till största delen ganska lummigt. Förutom klibbal står här framför allt ek, björk och ask. Hasselbuskarna växer som strumpor till de större träden. Ängsväxter som svinrot och vårbrodd växer rikligt. I fuktstråk breder högörtängen ut sig, med älggräs (brake), humleblomster, plattstarr och i det öppna bredsrummet i sydväst även den mer sällsynta brunstarren.

I änget står en fin ängsbod, byggd år 2000 av Fritz Ahlström i Bara. Boden till Hummelbosänget blev den sista av hans hand.

Längre tillbaka var det Oskar Larsson som slog änget, och efter honom Axel och Erik Larsson. Under 1990-talet sköttes marken av Martin Alfvengren, Lindarve, och därefter av Birgitta och Christer Wallin. Sedan år 2013 ansvarar Henrik Larsson och Astrid Dale för ängshävden.