Eksta – Ajvide hemänge

Ajvide hemänge i Eksta 2014
5

Fastighet

Eksta Ajvide 1:12

5

Areal

1,3 hektar

5

Markägare

Bengt-Ola Lickander, Ajvide, Eksta

5

Brukare

Bengt-Ola Lickander, Ajvide, Eksta

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget, som ligger alldeles invid gården, är en helt öppen slätt, sånär som på en tät dunge av ask, hagtorn och slån. Längs vägen mot gården står några klappade askar. I vissa delar finns gott om vårbrodd, mandelblom och höskallra.

Bengt-Ola har slagit änget sedan år 1975.