Eksta – Ajvide strandänge

Ajvide strandänge i Eksta 2014
5

Fastighet

Eksta Ajvide 1:12

5

Areal

2,8 hektar

5

Markägare

Bengt-Ola Lickander, Ajvide, Eksta

5

Brukare

Bengt-Ola Lickander, Ajvide, Eksta

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget kallas också Käldstu hoigard. Det beror på att det finns flera parter Ajvide gård i Eksta, och var och en med sitt speciella namn. Ett annat namn på området är Bodbackar.

Änget är särskilt värdefullt därför att det är det ena av Gotlands två kvarvarande strandslåttermarker: en trädlös instängslad gräsmark i omgivande beten. Marken är mestadels ganska torr, med småvuxna gräs och örter: vårbrodd, darrgräs, liten blåklocka och många andra.