Eksta – Bjärges änge

Bjärges änge i Eksta 2014
5

Fastighet

Eksta Bjärges 2:1

5

Areal

1,6 hektar

5

Markägare

Per-Olof Grymlings och Lena Herlitz, Bjärges, Eksta

5

Brukare

Per-Olof Grymlings och Lena Herlitz, Bjärges, Eksta

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Denna mark var äng på kartan från år 1703, men på 1930-talskartan kan man se att skiftet brukades som åker. Idag sköts det åter som äng. Den största delen är helt öppen, sånär som på någon enstaka ask och hagtorn, men i norra änden står lövträden lite tätare. I grässvålen trivs örter som svinrot, höskallra och brudbröd.

Per-Erik Ekholm, Hägur i Eksta, slog den öppna slätten mellan åren 1980 och 2006. Därefter tog Lena och Per-Olof vid, och utvidgade slåttern till att omfatta även delen upp mot vägskälet.