Eksta – Bopparveänget

Bopparveänget i Eksta 2014
5

Fastighet

Eksta Jakobs 1:19

5

Areal

1,3 hektar

5

Markägare

Rune Lickander, Jakobs, Eksta

5

Brukare

Rune Lickander, Jakobs, Eksta

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Bopparveänget är ett ganska öppet änge. Här växer några enstaka träd såsom tall, björk och ek. Runt hela änget löper en vacker trodertun. Innanför grinden ligger resterna efter en husgrund, kanske har det stått en slåtterbod här. Straxt norr om änget ligger ytterligare en bit som även den sköts med slåtter.

Tidigare hörde änget till en gård vid namn Bopparve, därav namnet. År 1979 köptes änget till gården Jakobs istället, och det har nu slagits sedan 1981.