Eksta – Hägur änge

Hägur änge i Eksta 2014
5

Fastighet

Eksta Hägur 1:3

5

Areal

3,9 hektar

5

Markägare

5

Brukare

Erik Larsson, Sandholme, Eksta

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Ett i huvudsak öppet änge, som ligger längs med vägen upp mot gården. I norra änden står enstaka tallar och björkar. Här finner man en rik ängsflora, med örter som krutbrännare, johannesnycklar, göknycklar, kattfot och jungfrulin. Längre bort vajar gräsen högre, med gott om ängshavre och älväxing.

Marken har hävdats med slåtter under lång tid, i åtminstone fyra generationer. Berit och Eivind Söderlund vid gården Hägur skötte änget mellan åren 1987 och 2006. Sedan dess har marken slagits av Erik Larsson, Sandholme, Eksta.