Endre – Bäcks änge

Bäcks änge i Endre 2014
5

Fastighet

Endre Bäcks 2:1

5

Areal

1,9 hektar

5

Markägare

Lena och Lars Eklund, Bäcks, Endre

5

Brukare

Lena och Lars Eklund, Bäcks, Endre

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Fyra husgrunder och två stensträngar i ängets södra del vittnar om människans brukande sedan mycket länge. Man kan även hitta spår av fornåkrar.

Här växer ek, ask, björk och hassel i väl avgränsade dungar och lövvastar. I de öppna slätterna däremellan trivs gullviva, brudbröd och andra örter.

Änget har slagits sedan mycket länge, och av nuvarande brukare sedan 1970-talet.