Eskelhem – Ekeby änge

Ekeby änge i Eskelhem 2014
5

Fastighet

Eskelhem Ekeby 1:2

5

Areal

0,6 hektar

5

Markägare

Stefan Fogelberg, Ekeby, Eskelhem

5

Brukare

Stefan Fogelberg, Ekeby, Eskelhem

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Den gamla vägen mellan Eskelhem och Tofta gick i en skarp krök runt norra hörnet av änget vid Ekebys. Numera skär vägen tvärs igenom marken. Mitt i de öppna rummen ståtar en praktfullt friväxande ek. Runt omkring står ek, ask, hassel och någon björk och apel.

Tidigare sköttes änget av förre ägaren av Ekeby gård, Ture Westman.