Eskelhem – Övide ängar

Övide ängar i Eskelhem 2014
5

Fastighet

Eskelhem Frändarve

5

Areal

3,1 hektar

5

Markägare

Maigun och Uno Jakobsson, Övide, Eskelhem

5

Brukare

Maigun och Uno Jakobsson, Övide, Eskelhem

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Dessa fina slåttermarker ligger undanskymda i den omgivande lövskogen, ett skyddat läge som ger ett gynnsamt klimat. Ek, ask och hassel växer tillsammans med tall, björk och en mängd olika buskar.

Som så många andra lövmarker har även denna varit mycket mer öppen än den är idag. Folk har brukat marken sedan urminnes tid. Här finns husgrunder, fornåkrar med system av stensträngar och två runda stensättningar.

En mycket rik flora visar att det var länge sedan marken var åker. Här finns orkidéer som brudsporre, nattviol och göknycklar, bland mycket annat.

Signe och Karl-Oskar Jakobsson skötte dessa marker under större delen av 1900-talet. År 2004 tog Maigun och Uno vid.