Eskelhem – Valde änge

5

Fastighet

Eskelhem Valde 2:1

5

Areal

1,2 hektar

5

Markägare

Ellen och Ariel Norrby, Valde, Eskelhem

5

Brukare

Ellen och Ariel Norrby, Valde, Eskelhem

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Ett fint litet änge där träd och buskar växer i grupper och vastar, omväxlande med olikstora öppna slätter. Dominerande lövträd är ask och hassel, tillsammans med ek och lite björk. Här växer även skogskornell och en. Förr var marken en del av omgivande ängsmark, men nu är det åker runt om.

I norra delen av änget finns ett par husgrunder.

Innan nuvarande brukare tog över år 2010 sköttes änget av Elisabeth och Stefan Gahnström, och före dem av Verner Nilsson.