Etelhem – järnvägsparken

Järnvägsparken i Etelhem 2014
5

Fastighet

Etelhem 1:5

5

Areal

1,2 hektar

5

Markägare

Etelhems hembygdsförening

5

Brukare

Etelhems hembygdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Under 1700-talet var nuvarande järnvägsparken en del av de vidsträckta slåttermarker som upptog allra största delen av området norr om Tänglings myr, kring kyrkan och norröver.

Namnet järnvägsparken har änget fått av att järnvägen tidigare gick förbi alldeles intill. Vid kanten av det största bredsrummet står en minnessten som kung Gustav V och drottning Victoria signerat i samband med invigningen av järnvägen här i Etelhem år 1925. Kvar från den tiden står också några odlade ädelgranar i den östra kanten.

Änget är ganska lummigt, men här finns också ett större bredsrum och några mindre. I solljuset trivs bland annat vårbrodd, ängsvädd, darrgräs, brudbröd och svinrot. Förutom de grova granarna står här ek, björk, bok, alm, lönn, apel och klappades askar, tillsammans med hassel. En måttlig röjning genomfördes på 1980-talet, i samband med att hävden återupptogs av hembygdsföreningen.