Fardhem – Nicksarve änge

Nicksarve änge i Fardhem 2014
5

Fastighet

Fardhem Nicksarve 1:11

5

Areal

0,5 hektar

5

Markägare

Ylva Hoffman och Håkan Ludvigsson, Myre, Fardhem

5

Brukare

Ylva Hoffman och Håkan Ludvigsson, Myre, Fardhem

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget är en del av de gamla slåttermarkerna kring kyrkan som än idag hålls öppen med slåtter. Nuvarande brukare har skött änget sedan 1990. Innan dess betades en del av hästar.

Här växer ek, ask, björk, vildapel och hassel.