Fårö Gotska sandön – Kapellänget

Kapellänget på gotska sandön
5

Fastighet

Fårö Gotska sandön 1:1

5

Areal

3,1 hektar

5

Markägare

staten

5

Brukare

Gotska sandöns hembygdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Från 1700-talet har det funnits bofast befolkning på sandön. Åren 1823-24 byggde Petter Gottberg ett stort lambgift i kanten av det som idag är änget. Lambgiftet lär vara det största på Gotland. Det var i samband med det som marken började slås för vinterfoder. Man nyttjade senare änget till bete åt lammen, fram till 1890, då det istället kom att användas som plantskola för tallplantor för att binda flygsand.

År 1894 byggdes kapellet som har givit änget dess namn. Det brann 1934, men ett nytt kapell uppfördes igen 1950.

Det närliggande idegransbeståndet vid Idemoren fridlystes redan 1911. Först 1963 blev hela ön nationalpark. I änget växer ek, hassel och björk. Hedvegetationen breder ut sig på den karga sandjorden.

Gotska sandöns hembygdsförening har hävdat änget sedan 1985.