Fide – Bredkvie änge

Bredkvie änge i Fide 2014
5

Fastighet

Fide Bredkvie 1:18

5

Areal

2,2 hektar

5

Markägare

Sophie Lagercrantz, Bredkvie, Fide

5

Brukare

Hansa-Hoburgs idrottsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Skattläggningskartan från år 1703 visar att marken var äng även på den tiden. Från 1950-talet sköttes änget genom keramikern Tyra Lundgrens försorg. Hon beskriver vackert sitt orkidérika änge i sin bok ”Fagert i Fide”. Sedan hon dött hjälptes grannar och andra åt, tills idrottsföreningen tog vid i mitten av 1980-talet.

Änget var länge känt för sin rikedom på orkidéer, men perioder av igenväxning har gjort att de flesta troligen har försvunnit. Längst bort finns en öppen slätt, som ännu är rik på ängsväxter. Till största del står ek, ask, björk och en del hassel ganska jämnt fördelat över marken.

Utmed ängets norra kant löper en stensträng. I söder avgränsas änget av en stentun.