Fide – prästänget

Prästänget i Fide 2014
5

Fastighet

Fide annex 1:1

5

Areal

1,9 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Föreningen Fidegården

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Stora vidkroniga ekar ger prästänget i Fide dess karaktär. Här finns också en del klappad ask och enstaka björkar, tillsammans med rönn, hagtorn, apel och hassel. I denna del av Fide har stora arealer slagits förr. I öster gränsar änget mot landsvägen, i väster tätnar lövverket alltmer, där hävden upphört sedan länge. Markerna myllrar av liv: här trivs fåglar, fladdermöss, insekter, svampar, lavar, örter och gräs.

På 1930-talet gjorde Inga Stenström en beskrivning av Fide prästänge. I början av 1990-talet genomförde Birgitta Andersson en uppföljning.

Tidigare sköttes prästänget av Gurli och Claes-Göran Nordin, och före dem av Gunnar Nilsson, Odvalds. Under 1990-talet hävdades marken av Hoburgs ridklubb, men sedan år 2001 har föreningen Fidegården övertagit ansvaret för hävden.

Sedan år 1998 är prästänget del av ett kyrkoreservat. 2014 blev det även del i ett naturreservat.