Follingbo – Norrbys änge

Norrbys änge i Follingbo 2014
5

Fastighet

Follingbo Norrbys 1:41

5

Areal

1,6 hektar

5

Markägare

Anders Svensson

5

Brukare

Norrbys och Rosendals gårdar, Follingbo

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Ett öppet änge, med trädrader i kanterna, och som en allé längs vägen som delar marken i två delar. Här växer ask, alm, hästkastanj och enstaka lönn. Askarna och en del alm bär spår efter klappning. På utsidan finns stentunar som vackert avgränsar skiftena.

Nuvarande brukare har hävdat marken sedan år 1995.