Garda – a-änget

A-änget i Garda 2014
5

Fastighet

Garda Prästgården 1:1

5

Areal

2,1 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Garda hembygdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Just i vägskälet ned mot Lau ligger a-änget. Det lilla vattendraget ringlar sig i krokar genom marken, beskuggat av ek, ask, björk och andra träd. Västra delen av änget är en helt öppen slätt.

Förr gick landsvägen mellan Alskog och Lye förbi alldeles söder om änget. I början av 1950-talet drogs nuvarande landsväg, och under vägbygget användes den nu öppna slätten som grusupplag. Senare, under 1960-talet, betades marken med gotlandsruss. Änget sköts med fagning och slåtter av hembygdsföreningen sedan mitten av 1980-talet.