Garda – Käldänget

Käldänget i Garda 2014
5

Fastighet

Etelhem annex 1:21

5

Areal

2,9 hektar

5

Markägare

staten

5

Brukare

Idrottsföreningen Fardhem-Garda 86

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Käldänget är ett mycket fint, särpräglat änge. Det ligger i en svacka under berget i väster, och är därför till största delen blött. En del är bevuxen med kraftigt gallrad, men ännu sluten lövskog, som ett lövkärr, tidvis med klarvattenyta och med ek och ask på höga socklar. Längre in finns helt öppna slätter. En fantastiskt rik blomning möter besökaren på försommaren. Här växer blodtopp, korskovall, flera orkidéer och mycket annat. Änget är beskrivet av Magnus Martinsson (1999).

I bortre delen ligger en gammal boplats från järnåldern: husgrunder, en skärvstenshög, en lång stensträng samt ett kort stycke med två parallella stensträngar.

Marken ligger i Garda men hör egentligen till Etelhem socken. Tidigare slogs änget av Sigfrid Ahlström. Området köptes av Naturvårdsverket 1985, och är sedan 1996 ett naturreservat. Idrottsföreningen har skött änget sedan 1998.