Gerum – Ajmunde hemänge

Ajmunde hemänge i Gerum 2014
5

Fastighet

Gerum Ajmunde 2:1

5

Areal

0,5 hektar

5

Markägare

Annika och Lars Ejdertun, Ajmunde, Gerum

5

Brukare

Annika och Lars Ejdertun, Ajmunde, Gerum

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Straxt norr om kyrkan, alldeles intill manbyggningen på norra parten av Ajmunde gård, ligger detta lilla änge. Längs vägen står en rad klappade lindar. Längre in växer en dunge riktigt gamla tallar. Några mer udda träd, som till exempel en silvergran, finns också i änget.

Tidigare sköttes änget av Solveig och Allan Ejdertun.