Gerum – Ajmunde lillänge

Ajmunde lillänge i Gerum 2014
5

Fastighet

Gerum Ajmunde 1:8

5

Areal

1,4 hektar

5

Markägare

Anneli och Bert Öjefors, Ejmunds, Gerum

5

Brukare

Robert Öjefors, Ejmunds, Gerum

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Ett öppet änge, omgärdat av gamla tunar och lövvastar. Hela södra delen är en öppen slätt, med en liten grupp av några klappade askar och en del hassel. I nordöstra delen står ek, ask, björk, apel och hassel lite tätare.

Änget är en liten rest av alla de ängsmarker som förr bredde ut sig här. Det har fått namn vartefter som bit efter bit odlats upp. Just här har marken ändå hävdats med fagning och slåtter i all tid. Nuvarande brukare har hävdat änget sedan 1988.