Gothem – Bäntebingels änge

Bäntebingels änge i Gothem 2014
5

Fastighet

Gothem Bäntebingels 2:1

5

Areal

0,5 hektar

5

Markägare

Kaj Wahlgren, Bäntebingels, Gothem

5

Brukare

Kaj Wahlgren, Bäntebingels, Gothem

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Straxt norr om Lina myr, alldeles intill gården, ligger detta lilla änge vid vägen. Här står en hel del tall, men också ek, björk, ask och hassel i små grupper. I änget finns gott om ängsväxter som brudbröd, gullviva, klasefibbla och sanktpersnycklar.

Förr sköttes änget av Elis Wahlgren. År 1959 tog Vieno och Uno Wahlgren över hävden. År 2005 blev det Kaj Wahlgrens tur att ta vid.