Grötlingbo – Batu hoigarden

Batu hoigarden i Grötlingbo 2014
5

Fastighet

Grötlingbo Roes 1:48

5

Areal

2,0 hektar

5

Markägare

Inger Karlin Larsson och Sven Larsson, Roes, Grötlingbo

5

Brukare

Inger Karlin Larsson och Sven Larsson, Roes, Grötlingbo

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Ett nästan helt öppet änge, på slätterna står bara några björkar och någon enstaka ek och ask. Fina vastar hägnar in marken.

I början av 1700-talet bredde stora ängar ut sig runtom. Just här kallas marken Batu hoigarden.

Nuförtiden kallas änget ibland även Valtus änge. Det slogs länge av tidigare ägaren Valter Nilsson. Under eftersommaren användes marken då ofta till frireligiösa tältmöten. Änget har hävdats av Inger och Sven sedan år 1987.