Grötlingbo – Bölske änge (norra delen)

 

Grötlingbo - Bölske änge (norra delen) 2015
5

Fastighet

Grötlingbo Bölske 2:1

5

Areal

0,8 hektar

5

Markägare

Jenny Andersson och Roger Pettersson, Bölske, Grötlingbo

5

Brukare

Jenny Andersson och Roger Pettersson, Bölske, Grötlingbo

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Norra delen av Bölskeänget har skötts av Jenny och Roger sedan 2002. Här ståtar en imponerande mat-aik, här finns fina klappade askar och en hel del hassel.