Grötlingbo – Bölske änge

Bölske änge i Grötlingbo 2014
5

Fastighet

Grötlingbo Bölske 1:14

5

Areal

2,5 hektar

5

Markägare

Lars-Göran Söderström, Viges, Grötlingbo

5

Brukare

Lars-Göran Söderström och Marita Dahlby, Viges, Grötlingbo

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Närmast vägen öppnar sig en stor slätt. Runtom och bortom är marken mer ojämn, bevuxen med björk, ask, ek, hassel, apel och enstaka tallar. Längst bort står träden i vastar kring slätterna, ibland i gamla diken. I änget växer tätt med örter som ängsvädd och svinrot, ute i slätterna med mattor av höskallra och även en del späd ögontröst.

Skattläggningskartan från år 1700 visar att dagens änge vid den tiden var en del av vidsträckta slåttermarker runtomkring. Den gamla ängsmarken alldeles i söder bröts upp och plöjdes först i sen tid.

Innan Lars-Göran tog vid 1990 sköttes änget av Britt och Kurt Söderström, och före dem av Verner Söderström.