Grötlingbo – Bölske änge

Bölske änge i Grötlingbo 2014
5

Fastighet

Grötlingbo Bölske 1:14

5

Areal

2,5 hektar

5

Markägare

Ann-Marie och Henning Engdahl, Viges, Grötlingbo

5

Brukare

Ann-Marie och Henning Engdahl, Viges, Grötlingbo

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Närmast vägen öppnar sig en stor slätt. Runtom och bortom är marken mer ojämn, bevuxen med björk, ask, ek, hassel, apel och enstaka tallar. Längst bort står träden i vastar kring slätterna, ibland i gamla diken. I änget växer tätt med örter som ängsvädd och svinrot, ute i slätterna med mattor av höskallra och även en del späd ögontröst.

Skattläggningskartan från år 1700 visar att dagens änge vid den tiden var en del av vidsträckta slåttermarker runtomkring. Den gamla ängsmarken alldeles i söder bröts upp och plöjdes först i sen tid.

Innan Ann-Marie och Henning tog över gården år 2020, sköttes änget av tidigare ägaren Lars-Göran Söderström, med Marita Wahlby. Lars-Göran tog vid år 1990 efter Britt och Kurt Söderström. Före dem sköttes änget av Verner Söderström.