Grötlingbo – Norrkvie änge

Norrkvie änge i Grötlingbo 2011
5

Fastighet

Grötlingbo Norrkvie 1:25

5

Areal

1,2 hektar

5

Markägare

Gunilla och Hans Borg, Norrkvie, Grötlingbo

5

Brukare

Gunilla och Hans Borg, Norrkvie, Grötlingbo

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

En vast med klappade askar och hasselbuskar delar änget i två delar. En norra är i stort sett helt öppen och med enstaka träd i kanterna. I den södra delen växer mer träd. En bäckfåra ringlar fram här. I kanten till infarten till huset ligger en brya.

Troligen har marken brukats som betesmark under en period fram till 1970-talet. Sedan dess har den hävdats som slåttermark. I samband med att Gunilla och Hans tog vid år 1996 gjordes en omfattande klappning av grov ask, och utglesning av björk och hassel. Änget efterbetas med gutefår och highland cattle.

I Norrkvie änge växer bland annat darrgräs, brudbröd, slåtterfibbla och gullviva.

Tidigare sköttes änget av Edvin Johansson, Norrkvie, Grötlingbo.