Grötlingbo – prästänget

Prästänget i Grötlingbo 2014
5

Fastighet

Grötlingbo prästgården 1:1

5

Areal

1,8 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Linda och Ola Hallgren

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget ligger i det stora lövskogsområde med igenväxande före detta ängesmark som kallas Pankar. Järnåldershusgrunder och stensträngar vittnar om att markerna brukats sedan mycket länge. Troligen har landskapet här varit ganska öppet under olika perioder i historien.

Hasselbuketter och ridåer av ek och klappade askar ger en fin karaktär åt änget. Närmast vägen är marken sank, här står vattnet om vårarna. Längre bort, i den torrare västra delen, växer björk och tall. I änget finner man också rönn, oxel, vildapel och hagtorn. I sydväst finns örtrika slätter med svinrot, ängsvädd och vårbrodd.

För 300 år sedan hörde marken till gården Sigsarve, men den kom senare att bli prästjord. Änget har hävdats av familjen sedan 1905, Ola är fjärde generationen. Före honom slogs marken av han föräldrar Gun och Joel Hallgren, innan dess av Guns föräldrar Arne och Annie Uddin, och före dem  av Arnes föräldrar Viktor och Tilda Uddin, tillsammans med dåvarande prosten Oscar Jacobsson. Änget slogs sista gången med lie år 1978, i samband med en slåtterfest.

1998 blev prästänget en del av ett kyrkoreservat, samma år som Ola övertog ansvaret för ängshävden. 2003 bildades det 28 hektar stora naturreservatet Pankar, där prästänget ingår.

På 1930-talet gjorde Inga Stenström en beskrivning.