Grötlingbo – Rums änge

Rums änge i Grötlingbo 2014
5

Fastighet

Grötlingbo Rums 1:2

5

Areal

2,2 hektar

5

Markägare

Anneli Eskelund och Ola Jakobsson, Rovalds, Grötlingbo

5

Brukare

Anneli Eskelund och Ola Jakobsson, Rovalds, Grötlingbo

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

En liten brukningsväg mitt emot Rums leder in till änget. Här står björk, ek och klappade askar glest spridda, tillsammans med hassel. Längre in i norra delen trivs örter som ängsvädd, svinrot och brudbröd i de små slätterna.

Under en del av 1900-talet var änget betat eller helt ohävdat. Tidigare brukaren Ingvar Olsson, Rums, tog dock upp hävden igen. Vid sekelskiftet tog Inger och Ivan Jacobsson i Rovalds över, för att senare lämna över till Ola Jakobsson.