Grötlingbo – Suderkvie högård

Suderkvie högård i Grötlingbo 2014
5

Fastighet

Grötlingbo Suderkvie 5:1

5

Areal

1,3 hektar

5

Markägare

5

Brukare

Ola Pettersson, Norrkvie, Grötlingbo

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Mycket av markerna här omkring är gamla ängar. Idag slås den öppna slätten närmast landsvägen, och även en del av marken bakom, som är bevuxen av ek, ask, björk och tätt med hassel. Här står träden i grupper och smärre vastar omväxlande med öppnare små slätter. Längs kanterna av den stora slätten vid landsvägen står några enstaka askar och hasselbuskar.

Astrid Larsson med familj har skött marken sedan länge. Idag ansvarar Ola Pettersson för hävden.