Grötlingbo – Viges änge

Viges änge i Grötlingbo 2014
5

Fastighet

Grötlingbo Viges 1:2

5

Areal

2,5 hektar

5

Markägare

Anna och Torgny Hederstedt, Viges, Grötlingbo

5

Brukare

Anna och Torgny Hederstedt, Viges, Grötlingbo

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Detta änge kallas ofta Gatänget. När man kommer fram mot Viges i Grötlingbo ligger änget till vänster framför den gamla ladugården. På andra sidan stentunen öppnar sig en stor slätt, med en del klappade askar längs kanten. Därbortom kommer en tätare del, med grova ekar, tillsammans med björk och hassel. I änget finns gott om örter som nattviol, ängsvädd och darrgräs.

Tidigare sköttes änget av Helny och Otto Nilsson. Under en period, då denna part av Viges gård stod obebodd, nyttjades marken till bete. Sedan år 1996 sköts änget av Anna och Torgny.